Alex Heick valgt som formand

Alex Heick fra Det Radikale Venstre blev med stort flertal valgt som formand for det nye Bispebjerg Lokaludvalg. Jørgen Rose fra Socialdemokraterne besætter posten som næstformand.

Alex Heick blev med stort flertal valgt som formand for Bispebjerg Lokaludvalg på lokaludvalgets første møde mandag den 23. april 2006. Alex Heick har i en halv snes år været formand for Bispebjerg Lokalråd og i mange år deltaget i ledelsen af bydelens to kvarterløftsprojekter. I lokaludvalget repræsenterer han Det Radikale Venstre.

- Jeg vil arbejde for, at Bispebjerg Lokaludvalg under min ledelse bliver en solidarisk og troværdig holdspiller i Københavns Kommune. Samtidig skal lokaludvalget være vedholdende, dagsordensættende og kreative i sager, der vedrører bydelens ve og vel, siger Alex Heick.

Henrik Possin Müller, der repræsenterer området for frivilligt socialt arbejde, var også kandidat til formandsposten. Han fik dog kun 4 stemmer, mens Alex Heick fik 19 stemmer.

På lokaludvalgets møde blev Jørgen Rose, der repræsenterer Socialdemokraterne, valgt som næstformand uden modkandidater.

- Med det nye lokaludvalg får vi mulighed for at videreføre meget af det arbejde, som Lokalrådet og kvarterløftprojekterne har sat i gang. Jeg er overbevist om vi kan nå langt og få et godt samarbejde, da mange af udvalgets medlemmer har gode erfaringer med lokalt arbejde og i forvejen kender hinanden, siger Jørgen Rose.

På det første møde nedsatte Bispebjerg to midlertidige arbejdsgrupper. Den ene arbejdsgruppe skal komme med et udspil til en forretningsorden, og den anden arbejdsgruppe skal komme med et udspil til hvilke permanente arbejdsgrupper, lokaludvalget skal nedsætte.

Forslagene behandles på næste møde i Bispebjerg Lokaludvalg, der afholdes mandag 21. maj kl. 19.30 i Kulturcenter Bispebjerg Nordvest.